Bel onze specialist voor al uw vragen:

0900 - 7 627 823

Wat zijn stamcellen?

Wat zijn stamcellen?

Het lichaam en al haar organen zijn opgebouwd uit cellen. Al deze cellen komen voort uit stamcellen.

Stamcellen zijn de basiscellen uit ons lichaam. Het zijn cellen die als het ware nog geen opdracht hebben gekregen. Deze kunnen uitgroeien tot iedere willekeurige cel (b.v. kraakbeen, bloed, spierweefsel, huid, hormoonweefsel, etc). Dit is afhankelijk van de omgeving waar ze worden ingebracht.

Er zijn verschillende soorten stamcellen:

Stamcellen die in elk menselijk lichaam voorkomen,de zogeheten adulte stamcellen. Adulte stamcellen komen in het hele lichaam voor en de grootste hoeveelheid bevindt zich in het beenmerg.

Stamcellen uit navelstrengbloed. Een extra hoeveelheid van de oorspronkelijke stamcellen gebruikt voor de opbouw van het pas geboren kind bevindt zich nog in de navelstreng. Stamcellen uit het navelstrengbloed zijn daarom de meest oorspronkelijke stamcellen.

de embryonale stamcellen. Embryonale stamcellen worden gewonnen uit ongeboren embryo’s of foetussen.

Momenteel wordt er wereldwijd enorm veel onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van stamcellen. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 25 specialisten en hoogleraren bezig met onderzoeken naar de toepasbaarheid van stamcellen voor allerlei ziekten bij de mens 

 

De huidige mogelijkheden van stamcellen lijken onbegrensd. U kunt geen TV meer aanzetten, geen tijdschrift of krant openslaan of er wordt wel iets gemeld over stamcellen. De medische wereld ziet dan ook het gebruik van stamcellen als een doorbraak in de geneeskunde die te vergelijken is met de uitvinding van de antibiotica.

 

Naar mate wij ouder worden, wordt de hoeveelheid stamcellen in ons lichaam minder en de kwaliteit van de stamcellen eveneens. In de puberteit hebben we de minste stamcellen voorradig, het lichaam gebruikt ze dan voor opbouw en groei. De meest originele en kwalitatief beste stamcellen kunnen we verkrijgen uit de navelstreng. De navelstreng en placenta bevatten een reserve hoeveelheid stamcellen van enkele miljoenen. Deze stamcellen blijven bij de geboorte deels achter in de navelstreng en placenta. Deze kunnen met een eenvoudige handeling worden opgevangen en bewaard. Met de huidige kennis die we hebben over de mogelijkheden van stamcellen, mogen we deze waardevolle cellen niet zomaar weggooien. Dat is wat er nu nog voornamelijk mee gebeurd. Uiteraard zijn de stamcellen uit het beenmerg bij (jong)volwassenen ook van een goede kwaliteit. Hiervoor is een punctie via een lokale verdoving uit de bekkenkam voldoende. Naarmate we ouder worden komen ze wel onder invloed te staan van “vervuiling” zoals roken, straling, medicijngebruik en dergelijke. Hoe eerder men de stamcellen afneemt, hoe beter de kwaliteit en hoe groter de hoeveelheid.

STAMCELBANK NEDERLAND overlegt regelmatig met verschillende hoogleraren en specialisten op het gebied van stamceltechnologie zowel in Nederland als in het buitenland Prof. dr. P.A.F.M. Doevendans, hoogleraar cardiologie in het UMC Utrecht, Prof. Dr. W.E.Fibbe, hoogleraar haematologie in het LUMC en hoofd van de publieke stamcelbank zijn voorlopers in het onderzoeksgebied van en met stamcellen.