stamcellen

Stamcelbank Nederland is de grootste stamcelbank van Nederland

 

- Stamcelbank Nederland werd al in 2005 opgericht.

 

- Geaccrediteerd en gecertificeerd door het Ministerie van VWS

 

- Stamcelbank Nederland werkt volgens het international NETCORD protocol

 

- De laagste kosten: eenmalig  € 296,50 en vervolgens € 121,-- per jaar 

 

- Geen betaling vooraf. U betaalt pas als de stamcellen succesvol zijn opgeslagen

 

- Doelstelling: Opslag van stamcellen uit navelstrengbloed mogelijk maken voor alle ouders

 

- Stamcelbank Nederland werkt uitsluitend met verloskundigen en gynaecologen