Stap 1

 

Nadat de stamcellen uit het navelstrengbloed, of bij volwassenen uit het beenmerg, zijn geïsoleerd en bewerkt, worden de stamcellen individueel in een speciale aluminium cassette bewaard en via een speciale procedure ingevroren.

Stap 2

 

De doosjes met de stamcellen worden middels een speciaal computerprogramma op barcode en naam opgeslagen in de speciale bewaarcontainers die 24 uur per dag en 7 dagen per week worden bewaakt en gecontroleerd. Het benodigde stikstof om de temperatuur op peil te houden wordt automatisch aangevuld.

Stamcelbank Nederland heeft een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met LindeGas.Deze samenwerking biedt U de grootste veiligheid voor de kostbare stamcellen van Uw kind. Stamcelbank Nederland heeft als enige een "Pay as you go" systeem. U betaalt per kwartaal voor de service en de beveiligde opslag en dus niet 20 jaar vooruit zoals bij andere gecertificeerde banken.