Veel gestelde vragen

Hoe werkt de procedure?

Wij sturen de speciale afnameset naar uw huisadres. Deze set bevat alle benodigdheden voor de gynaecoloog of verloskundige om de afname van het navelstrengbloed uit te voeren zoals bloedzak, alle documenten en materiaal om de set terug te sturen.

Navelstreng uitkloppen?

Er is tegenwoordig weer veel discussie over lang of niet lang laten uitkloppen van de navelstreng. De hoeveelheid op te vangen bloed hangt voornamelijk af van de dikte van de navelstreng en het moment dat de placenta wordt geboren. Er is in juni 2017 een groot congres geweest in Leiden waarin alle literatuur en wetenschappelijk onderzoek naast elkaar is gelegd over wel of niet lang uit laten kloppen. Uit al deze vergelijkingen kwam naar voren dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het zinvoller is om langer dan enkele minuten uit te laten kloppen.

Sterker nog, in sommigen gevallen is de kans op een hyperbiliribunaemie groot waardoor kinderen onder de lamp in de couveuse moeten worden gelegd. Het advies om niet lang uit te laten kloppen gaat ook door de WHO worden overgenomen.

Wij realiseren ons dat er veel emotie meespeelt omtrent het laten uitkloppen van de navelstreng en daarom laten wij die beslissing ook aan de ouders en de verloskundige of gynaecoloog.

Moet ik van te voren al betalen of iets opsturen?

U hoeft van te voren niets te betalen.  Het is aan te bevelen om alle formulieren uit de set vast zoveel mogelijk van te voren in te vullen. Best wat werk. Nadat u bevallen bent en wij het navelstrengbloed hebben ontvangen en goed is op geslagen, krijgt u van ons de resultaten en de factuur.

Mocht er onverhoopt iets in het hele proces misgaan waardoor we geen stamcellen kunnen opslaan, dan betaalt u helemaal niets. Dan is het al vervelend genoeg dat het mis is gegaan.

 

Wat zijn de exacte kosten en blijven die hetzelfde?

U betaalt eenmalig 296 euro voor de set, de afname, de bewerking in het laboratorium en de opslag. Daarna betaalt u 121 euro per jaar om de stamcellen opgeslagen te houden (30,25 euro per kwartaal per automatische incasso). Deze 121 euro verandert niet. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om de tarieven aan te passen dan zal dat alleen gaan gelden voor de mensen die vanaf dat moment instappen.

Kan iedere verloskundige of arts de afname doen?

Iedere verloskundige of arts is in principe bekend met de handeling. Zij nemen vaker bloed af uit de navelstreng voor de Rhesus-test. Dit is in principe dezelfde handeling alleen nu met meer bloed.

Voor de zekerheid zit er in de set een procedure (A4-tje) waarin het nog een keer beschreven staat. Tevens is deze procedure aan de binnenkant van de set op de deksel beschreven.

Hoelang kunnen de stamcellen bewaart blijven?

In principe lifetime maar de eerlijkheid gebied ons erbij te zeggen dat dat nog nooit is aangetoond omdat de mogelijkheid nog niet zolang bestaat. Er is bewezen dat stamcellen 23 jaar bewaard kunnen blijven en bij ontdooien is de kwaliteit nog exact hetzelfde als daarvoor. Op basis hiervan gaat men er van uit dat stamcellen levenslang bewaard kunnen blijven.

Voor hoelang geldt de overeenkomst?

Iedereen slaat de stamcellen voor minimaal 10 jaar op. Wij hebben gekozen voor lage instapkosten om het voor iedereen mogelijk te maken stamcellen op te slaan. Daarvoor is het wel zo dat iedereen dan minimaal 10 jaar de stamcellen opgeslagen houdt. Na de 10 jaar staat het een ieder vrij om eventueel de opslag te beëindigen.

Voor wie kunnen de stamcellen gebruikt worden?

De stamcellen uit de navelstreng zijn uiteraard een 100% match voor het kindje zelf. Voor 1e lijn familieleden (broer, zus) is de matchingskans 25% (1 op 4).

Voor de helderheid is de matchingskans voor niet gerelateerde personen 1 op 55.000 tot 1 op 1.000.000.

Blijven wij de eigenaar van de stamcellen?

U blijft te allen tijde de eigenaar van de stamcellen. Wij zijn als het ware letterlijk de bank die de stamcellen voor u opslaat en bewaard. U zult altijd toestemming moeten geven als er wat met de stamcellen gaat en kan gebeuren. Na de volwassen leeftijd gaan de stamcellen automatisch over naar de persoon zelf. Dat is zo in de Nederlandse Wet vastgelegd.

Hoe werkt het als de stamcellen opgevraagd worden?

Indien er sprake is van toepassing van de stamcellen dan zal een arts of ziekenhuis dat verzoek doen. Uiteraard loopt dat altijd via de eigenaar zelf. U moet altijd toestemming geven. In overleg met de arts of ziekenhuis zal SCBN de stamcellen vrijgeven en versturen naar de gewenste plaats.

Binnen hoeveel tijd moeten de stamcellen verstuurd worden?

De stamcellen moeten binnen 72 uur na de afname bij ons in het laboratorium zijn. Dus als u overdag bevalt, belt u ons direct en wordt het nog dezelfde dag opgehaald. Als u ‘s nachts bevalt dan belt u meteen de volgende morgen.

Wanneer moet het navelstrengbloed worden afgenomen?

Direct na het afnavelen van het kindje wordt het navelstrengbloed afgenomen. De verloskundige of gynaecoloog bepaalt dat moment.

Ik ga bevallen met een keizersnee, kan het dan ook worden afgenomen?

Ja, bij een keizersnee kan ook het navelstrengbloed ook worden afgenomen. Dan worden uiteraard het kindje en de placenta tegelijkertijd geboren. Het achtergebleven navelstrengbloed wordt dan opgevangen.

Hoeveel navelstrengbloed moet er worden opgevangen?

Het liefst zoveel mogelijk maar minimaal 60 cc. Uiteraard wordt alles in ons laboratorium getest. Soms zit er in minder navelstrengbloed toch voldoende stamcellen.

Lukt het altijd om het op te slaan?

In ongeveer 5% van de gevallen is de hoeveelheid navelstrengbloed te weinig of is de kwaliteit niet voldoende om het op te slaan. Dan vindt er geen opslag plaats. Wij gaan niet iets opslaan waar in de toekomst toch geen gebruik van gemaakt kan worden. U betaalt dan helemaal niets.

Ik ga bevallen van een 2-ling, hoe werkt het dan?

Bij een 2-eeige tweeling heb je 2 sets nodig omdat ze ieder een eigen placenta heeft. Bij een 1-eiige tweeling heb je maar 1 set nodig.

Maakt het uit uit welk bloedvat van de navelstrengbloed je het bloed haalt?

Nee. De navelstreng bestaat uit 3 vaten en je gebruikt meestal het grootste vat voor de afname.

 

Gaat de betaling altijd via automatische incasso?

Ja dat is de makkelijkste en veiligste methode en hoeft u niets vooruit te betalen. Er zijn wel mensen die graag in 1 keer voor 20 jaar willen betalen. Die mogelijkheid is er ook.

Mensen die (tijdelijk) in het buitenland verblijven kiezen soms voor het opsturen van een factuur per jaar.

Hoe moet ik de doos na de bevalling bewaren?

De set mag gewoon op kamertemperatuur bewaard blijven en dus niet in de koelkast.

Hoe moet ik de set versturen?

Alle ingevulde formulieren en de bloedzak en de 2 buisjes bloed van de moeder mogen in de doos worden teruggeplaatst. Vervolgens gaat de set in de witte plastic zak van DHL met de zwarte letters en daarna legt u de vrachtbrief er los bovenop.

Vervolgens belt u ons en wij regelen dat de koerier het komt ophalen. Dat kan zijn in het ziekenhuis of thuis, afhankelijk waar u bent.

Altijd eigen stamcellen gebruiken of beter donor cellen? 

Donor cellen zijn alleen aan de orde bij genetische bepaalde ziektes. In alle andere gevallen gebruik je JUIST en bij voorkeur je eigen stamcellen. In geval iemand een erfelijke vorm van leukemie krijgt (ca. 50% van de gevallen) gebruik je inderdaad liever niet de eigen stamcellen. Er wordt aangenomen dat je daarmee de ziekte opnieuw in het lichaam introduceert. Overigens is er ook al in de literatuur beschreven dat erfelijke leukemie door toepassing van eigen stamcellen is te genezen maar staande praktijk is toepassing van donor cellen.

Bij alle andere aandoeningen (auto-immuunziektes, andere bloedziektes, autisme etc.) is het gebruik van eigen stamcellen altijd de eerste keus.  De zeer grote vraag naar donoren komt veelal omdat er van de huidige generatie geen stamcellen zijn opgeslagen.

Overigens is afstoting bij gebruik van donorstamcellen (de graft versus host reactie) zeer levensbedreigend en heeft ook levenslange gevolgen. Medicatie om afstoting tegen te gaan blijft altijd noodzakelijk.

Dat neemt uiteraard niet weg dat de mogelijkheid om donorstamcellen te gebruiken een geweldige optie is voor patiënten.

Doneren beter dan voor jezelf bewaren?

Dat is een verkeerde veronderstelling. Het is nu al uiterst belangrijk om de beschikking te hebben over je eigen stamcellen gezien de meer dan 80 met eigen stamcellen behandelbare ziektes en aandoeningen en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.  Vindt u donatie belangrijk, meldt u zich dan zelf, als ouder, aan als donor. Vaak is wangslijm al genoeg om uw HLA typering vast te stellen. U kunt dan worden opgenomen in het donor register en wellicht als donor worden opgeroepen. Uw kind houdt dan de volledige beschikking over de eigen unieke en onvervangbare stamcellen. 

In navelstrengbloed zitten te weinig stamcellen

Op internet vindt je wel eens verhalen dat er te weinig stamcellen in het eigen navelstrengbloed zitten om te gebruiken. Dat is alleen waar in een bepaalde context. Men schrijft dan dat de hoeveelheid stamcellen uit navelstrengbloed maar voldoende is voor een kind tot 12 jaar.

Het klopt dat de gemiddelde hoeveelheid stamcellen uit de navelstreng inderdaad voldoende is voor een volledige beenmergtransplantatie bij bijvoorbeeld leukemie voor een kind tot 8-12 jaar. Voor alle andere toepassingen zijn vaak minder stamcellen nodig en is de hoeveelheid zeker voldoende of houdt je zelfs nog stamcellen over.

Indien men gebruik maakt van donorstamcellen dan wordt er een combinatie van verschillende donoren gebruikt om de slagingskans te vergroten. 

In de kliniek gebruikt men steeds minder stamcellen voor steeds meer toepassingen. Naar de toekomst toe is de verwachting dus dat men met minder stamcellen hetzelfde resultaat kan halen waardoor eigen stamcellen steeds belangrijker worden.